Proč jsou silnice rozděleny na různé třídy?

Není žádným tajemstvím, že Česká republika má poměrně hustou silniční síť. Ta musí být samozřejmě nějak zorganizovaná. V současnosti se to provádí tak, že jsou jednotlivé cesty zařazeny do různých kategorií podle zákona.

 

Jako první zde máme samozřejmě obecní cesty, tedy ty, které vedou přímo zastavěnou oblastí. Obvykle jsou vymezeny značkami označujícími vstup a výstup z dané obce. Ta je také zodpovědná za jejich údržbu. To je důležité především v zimě, kdy jsou cesty sypány, ale také v případě, že je potřeba provést nějakou opravu.

 

silnice třetí třídy

 

Pak tu máme silnice třetí třídy. Ty jsou v kompetencích krajů. Obvykle se jedná o takové, které jsou poměrně málo využívané. Většinou spojují dvě malé obce. Pokud jde o různé opravy a úpravy, případně údržbu, mají zdaleka nejnižší prioritu. A ačkoliv je zde maximální povolená rychlost stejná jako kdekoliv jinde mimo obec (s výjimkou dálnice), obvykle se doporučuje jet zde pomaleji.

 

Druhá třída je na tom již o něco lépe. Je udržovanější a častěji i v lepším stavu. Můžeme zde často bez problému jet maximální povolenou rychlostí, jen za zhoršených podmínek, jako je déšť, je nutné si dávat větší pozor.

 

typická silnice první třídy

 

První třída je na tom opět podstatně lépe. Obvykle umožňuje zcela hladkou jízdu bez ohledu na vnější podmínky, a má také prioritu pokud jde o údržbu. Je pravdou, že je také zdaleka nejpoužívanější. Většinou zde najdeme proud aut konstantně proudící oběma směry.

 

V neposlední řadě jsou zde dálnice. Ty by měly dostávat největší péči a měly by umožňovat zcela hladkou jízdu tou nejvyšší možnou rychlostí. Jsou také často bez zatáček a mají i největší počet pruhů. Mají také absolutní prioritu, co se týče péče.

 

Toto dělení je nutné hned z několika důvodů. Tím hlavním je však to, že stát by se nedokázal postarat o všechny silnice, proto musí část jejich správy svěřit krajům. Také zkrátka není v lidských silách se o celou silniční síť postarat tak, aby vypadala jako dálnice. A bylo by to i zbytečné. Proto, pokud někam jedete, je dobré se podívat, jak ony cesty vypadají. Ať pak nejste nepříjemně překvapeni.