Úraz se může stát během chvíle

Je to jako neřízená střela. Samozřejmě ho nikdo nevyhledává a ani po něm nijak netouží. Když už se stane součástí našeho života, tak se musíme se situací nějakým způsobem poprat. Je jedno, zdali úraz vznikl při dopravní nehodě, ve škole nebo školních aktivitách, v zaměstnání či úplně někde jinde za jiných podmínek. Pokud by náš úraz způsobila nějaká jiná osoba, tak ona by byla povinná uhradit samozřejmě veškeré náležitosti, bolestné a další možné kompenzace z vlastní uzavřené pojistné smlouvy, případně ze svých osobních zdrojů.

otazník

Pomocná ruka

Pravdou je, že zranění v naší republice nedostávají ve většině případů správnou výši odškodnění. Bohužel se stává, že například při dopravních nehodách postižení http://dokumenty.osu.cz/fss/kas/krhutova/info_autonomie_zdp.pdf získají pouhých 30%, ačkoliv mají nárok na podstatně vyšší ohodnocení. Kdo za to může, je správná otázka, jelikož v mnoho případech to nebudou jen lékaři, kteří budou vyplňovat potřebné formuláře, přístup samotných pojišťoven nebo dokonce soudů, ale také pasivita samotných poškozených. Kvůli stresu a vesměs vzniklým problémům po nehodě se ani člověk nedokáže pořádně bránit špatným posudkům, které pak ovlivní celou situaci. Tím ale přichází o pěknou řádku finančních prostředků. Mnohdy totiž zranění ani nevědí, na co vlastně mají nárok nebo právo, a tak se smíří s prvním posouzením, v domnění, že je to tak správné. Naštěstí vznikl tým odborníků a jejich poradna, https://www.poradnaodskodneni.cz/ pomohla již nejednomu klientovi v nesnázích.

nehoda dopravní

Komplikace se stávají

Trvalé následky se nevidí ihned, ale časem se mohou projevit. Pokud si nejsme jisti, zdali bychom neměli nárok ještě na nějaké finanční odškodnění, v důsledku poúrazových změn, následnému omezení hybnosti a podobně, je opravdu dobré se obrátit na poradnu. Jejím posláním je chránit zájmy poškozených. Nároky lze uplatnit i zpětně, tak není třeba mávnout rukou a nechat celý případ u ledu. Možná pak budeme překvapeni, že jsme získali mnohonásobně více, než nám byla pojišťovna ochotna vyplatit.