Firemní loajalita

Loajalita je věrnost, praktická ochota dodržovat závazky vůči nadřízené osobě. Může se jednat o jednotlivce, organizaci, instituci či přesvědčení. V dnešní době se již loajalita tolik nedrží. Loajalita vůči firmě je jedna z posledních, které v naší společnosti zůstávají. Jak taková firemní loajalita vypadá, a proč ji po nás zaměstnavatelé vyžadují?
porada pracovního týmu

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele by měl být postaven na základech důvěry a loajality. Zaměstnavatelé dnes loajalitu vyžadují, sounáležitost s firmou, která vás zaměstnává je totiž základem dobrého zaměstnance. Loajalitu zaměstnanců vůči firmě můžeme vnímat ze tří stran. Ta první je věrnost zaměstnance, který je ochotný pracovat v organizaci i v budoucnu, bez ohledu na to, jak se ve firmě změní podmínky. Druhá verze je loajalita jako sdílení vize a cílů firmy. Jedná se o pocit stejných hodnot s firmou. Třetí a nejproblematičtější typ loajality je loajalita jako vztah k vedoucímu pracovníkovi.
Pro firmy je loajalita zaměstnanců opravdu stěžejní. Loajální zaměstnanci jsou oddanější, sympatizují s cíli firmy a také se snaží dělat pro firmu maximum. Neloajální zaměstnanci mají navíc tendenci sledovat pouze špatné stránky zaměstnání a tím pádem je i roznášet mezi širší komunitu. Tak mohou někteří lidé, ke kterým se tato kritika dostane vnímat firmu úplně jinak.
pracovní stůl
Loajalitu samozřejmě firmy nezískají jenom tak. Loajální zaměstnanci vznikají pouze a jen úsilím samotné firmy. Důležitá je komunikace se zaměstnanci. Zaměstnanci by měli vědět, na čem ve firmě jsou, důležité informace by se k nim měli dostat jako k prvním a ne od cizích lidí (u nás ve firmě jsme často o novinkách věděli až od našich zákazníků – vedení se nenamáhalo nám o nich říci). Dalším dobrým nástrojem zvyšování loajality jsou různé benefity, teambuilding, možnost profesního růstu a také příjemné pracovní prostředí. Spokojení zaměstnanci jsou loajálnějšími zaměstnanci.