Když to v domě skřípe

Pokud se stěhujete do bytového domu, stanete se pravděpodobně členem Společenství vlastníků bytových jednotek. Teda pokud se stěhujete do domu, který není novostavba, protože v tomto případě je situace složitější a Společenství vlastníků byste spolu s ostatními vlastníky teprve museli založit, je to totiž povinnost, která je daná Občanským zákoníkem.

panelák

Pokud se nastěhujete do domu, kde Společenství funguje jak má, můžete být klidní, ale pokud zjistíte, že v domě to není zrovna dle předpisů, že Výbor Společenství nefunguje jak by měl, že se nesvolává každoroční pravidelná schůze Společenství, je ve vašem nejlepším zájmu, dát věci do pořádku. Jako první věc, kterou byste si měli sehnat jsou Stanovy Společenství, které by vám měl půjčit Výbor, nebo si je můžete najít ve Sbírkách veřejných listin na stránkách Krajského soudu, kde jsou volně přístupné. Ze stanov byste měli vyčíst, jak funguje výbor, jaké má pravomoci, kolik má mít členů apod. Také zjistíte, jak jsou rozúčtovávané náklady na společné prostory, teplo či vodu.

panelák

Zjistíte-li, že Společenství vlastníků nefunguje jak by mělo, můžete svolat schůzi Společenství a můžete se zkusit stav napravit. Pokud se v domě nenajdou zodpovědní vlastníci, kteří by se stali Výborem Společenství vlastníků, můžete jim navrhnout externí firmu, která se o vaše Společenství vlastníků bytových jednotek Homepartner bude starat. Odpadne tím nevraživost v domě, protože nefunkční výbor z lidí, které to nebaví a kteří hlavně nemají žádné zkušenosti se svými povinnostmi, to nemůže nikdy v domě udržet klidné prostředí. A v domě, kde je více nájemníků je vždy potřeba dodržovat nějaký řád. Firma Homepartner vám může usnadnit spolubydlení se sousedy a celý dům bude mít starostlivého správce, který bude dbát jak zákonů, tak potřeb vás, vlastníků bytových jednotek.